Banner 728x90

ฝากถึงท่านนายกพิจารณาด้วยครับ สาเหตุเกิดจากอะไร

ฝากถึงท่านนายกพิจารณาด้วยครับ สาเหตุเกิดจากอะไร


แทนที่จะได้รับใช้ชาติ แต่กลับได้รองรับอารมณ์นายแทนระบบข้าราชการไทย ข้างในมันเน่าเฟะ แทนที่จะได้รับใช้แผ่นดิน เปล่าเลยครับ รับใช้เจ้านายแทน
ที่มา : postjung

Tag : Hot, Video
0 Comment "ฝากถึงท่านนายกพิจารณาด้วยครับ สาเหตุเกิดจากอะไร"

Back To Top