Banner 728x90

5 ประโยค เปลี่ยนภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาจีน ตอนที่ 2

ตอน ประโยคอกหัก ทำไมเขาไม่รักเรา

1. 我最痛的不是你要离开我,而是你离不开我的心。 Wǒ zuì tòng de bùshì nǐ yào líkāi wǒ, ér shì nǐ lì bù kāi wǒ de xīn

หว่อ จุ้ย ทง เตอ ปู่ชื่อ หนี่ เย้า หลี่คาย หว่อ , เอ๋อ ชิ่อ หนี่ หลี่ ปู่ คาย หว่อ เตอ ซิน

ที่เจ็บไม่ใช่เพราะเขาออกไปจากชีวิต แต่เจ็บที่เขาไม่ออกไปจากใจ

2. 如果可以回到过去,我宁愿选择不认识你! Rúguǒ kěyǐ huí dào guòqù,wǒ nìngyuàn xuǎn zhái bu rènshí nǐ!

หรู กัว เคอ อี ฮุ้ย กั่ว ชุย หว่อ นิ่ง หยวน เสวียน จาย ปู่ เหริ้นชื่อ หนี่

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็ขอเลือกที่จะไม่รู้จักกัน

3. 留在半路上。 líu zài bàn lùshang หลิว จาย ปัน ลู่ ช่าง ทิ้งไว้กลางทาง

4. 我终于还是放开了你的手。 wǒ zhōngyú háishì fàngkāi le nǐ de shǒu หว่อ จงหยู๋ หายชิ่อ ฟ่างคาย เลอ หนี่ เตอ โชว

สุดท้ายต้องปล่อยมือเธอไป

5. 我心碎了。 wǒ xīn suìle หว่อ ซิน ซุ่ย เลอ ผมอกหัก


ที่มา: https://www.facebook.com/เพ้อเป็นจีน-1698791567012176/?fref=ts

Tag : Hot
0 Comment "5 ประโยค เปลี่ยนภาษาไทยให้กลายเป็นภาษาจีน ตอนที่ 2"

Back To Top