Banner 728x90

"ความรักของแม่แม้ชีวิตก็ให้ได้"ปกป้องลูกน้อยจนตัวตายความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆ
ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็รักลูกไม่แพ้กัน

แต่ต่อจากนี้ไปพวกเจ้าจะอยู่อย่างไรยามไม่มีแม่เจ้าคอยดูแลที่มา:http://board.postjung.com/968162.html

Tag : Hot
0 Comment ""ความรักของแม่แม้ชีวิตก็ให้ได้""

Back To Top